03Связанная информация о котле

пакет - български определение, граматика, произношение, …

за всеки модел, състоящ се от пакет от водогреен котел на твърдо гориво, допълнителни подгреватели, регулатори на температурата и слънчеви съоръжения на разположение на търговците е предоставен електронен етикет

Получить цитату

03 Другая информация о котле